v.l.: Jennifer Jung (trafficmaxx), Mario Rimbach (congstar), Verena Dorausch (Alpha9), Jan Schweder (trafficmaxx)